Subscribe to our newsletter:

Happy Goat HD Lite

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Family
I want this app
Download from AppStore

Oficiální hra k filmu "Kozí příběh se sýrem"!

Jediná koza na světě, která umí mluvit a jediná koza na světě, která zpívá, když se jí dotýkáte.
Můžete si jí pohladit na bříšku, nebo na vemínku. Nechá si dokonce sáhnout na rohy a to už je u kozy co říct!
Veselá koza vás vždy dostane a rozesměje i kdyby jste nechtěli. Je to skvělá zábava především pro děti do 99 let.

Veselá koza, je vtipně roztomilá a lehce ovladatelná. Zvukové efekty pobaví i menší děti, které ještě nechápou, co se děje a dotykové plochy jsou dostatečně velké, aby reagovaly i na méně zručné dětské prsty.
Je to zábavná aplikace pro moderní rodinu. Veselou kozu prostě musíte mít ve svém iPhonu či iPadu.

★★ Jak na kozu? ★★
✔ Roztomilým mrkáním a usmíváním dává na jevo, že očekává vaše pokyny.
✔ Promluvte nebo zpívejte. Koza po vás bude opakovat vše, co jí řeknete.
✔ Jestli se dotknete jejich ramen, zjistíte, že je lechtivá a nezdrží se smíchu.
✔ Na svoje kozí růžky je citlivá, ale vydrží když si na ně sáhnete.
✔ Stiskem tlačítka pivo vám předvede jakou má žízeň.
✔ Stiskem tlačítka noty zažijete umělěcký zážitek. Dotýkejte se různých částí těla veselé kozy a vytvořte svůj kozí song.
✔ Stiskem tlačítka činely vyděsíte kozu tak, že vám uteče z displaye. je to k popukání.
✔ Stiskem tlačítka harmonika dostane koza do hlavy takovou ránu, až se z toho posadí na zadek.
✔ Stiskem tlačítka rozbité okno opravdu kozu naštvete a budou se dít věci! Tak to raději na vašem mobilu ani nezkoušejte. Ale ukažte to kamarádovi :-)
✔ Stiskem tlačítka film spustíme ukázku z filmu Kozí příběh. To rozhodně musíte vidět.
✔ Ikona obálky vám umožní poslat emailem odkaz na Veselou kozu svým přátelům, nebo sdílet svoji radost na Facebook a Twitter.
✔ Ikona i - info nabízí odkazy na Facebook, druhou aplikaci Kozí příběh Puzzle a společnosti, které Veselou kozu vyrobili.

Užijte si spousty zábavy a smíchu s Veselou kozou.

--------------------------------
Official game of the movie "Goat Story".

The only goat in the world, who can speak and sings when you touch her. You can also pat her on the belly or her udders. She even lets you touch her horns and that's a lot for a goat! Happy Goat will make you laugh every time, even if you didn't want to. It is a great fun for all kids aged 0 to 99.

Happy Goat is funny, cute and easy to control. Sound effects will entertain even smaller kids, who doesn't yet understand what is happening on the screen. You have to have Happy Goat in your iPhone or iPad!

★★ How to? ★★
✔ If she is cutely blinking and smiling, then she is awaiting your orders.
✔ Talk or sing, she will repeat everything you'll say!
✔ Pat her belly or touch her horns and she will make funny things.
✔ If you touch her shoulders, you find out that she is ticklish and can't stop laughing.
✔ If you touch the button with a beer goblet, she will show you how thirsty she is!
✔ By tapping the notes button, you will experience unexperienced. Touch various parts of her body and create your own goat song!
✔ If you press the cymbal button then you will scare the goat that much, that she will run away from the display!
✔ Try pressing the accordion button, it will hit the goat pretty hard!
✔ If you press the broken window button, bad things will happen - maybe you shouldn't try this on your phone! Try showing it to a friend :-)
✔ Tap the movie button and you will see the trailer for the Goat Story movie - you have to see that!
✔ Mail icon lets you share a link to the application to all your friends using email, Facebook or Twitter.
✔ Icon i - info presents links to Facebook of the movie, second game Goat Story Puzzle and companies which created this application.

You will have a lot of fun and laughter with Happy Goat!