Subscribe to our newsletter:

לעלות מוכנים לכיתה א

$3.99
iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

השכלה היא תנאי הכרחי להשתלבות והצלחה בחיים.
הורה המעוניין להבטיח את עתיד ילדיו כבר בראשית הדרך, יעשיר את .עולמו של הילד על מנת לעזור לו להשתלב ולהצליח במרוץ החיים

התוכנה לעלות מוכנים לכיתה א נכתבה עבור ילדי הגן העולים לכיתה א': מטרתה לחזק ולתרגל מיומנויות יסוד שנלמדו בגן הילדים.
התוכנה ערוכה ומופקת בפיקוח פדגוגי מלא של אנשי חינוך ומאמנת אישית לילדים.

העיסוק בתוכנה מאפשר לילד לעבור מעיסוק בחוברות ודפי עבודה ללמידה בדרך אינטראקטיבית מעניינת, משעשעת וחדשנית.

תוכנה זו חושפת את הילד למגוון רחב של נושאים בהם הוא יכול לתרגל ולחזק מושגים בסיסיים שלמד בגן כגון: מיון, שייכות לקבוצה, הבחנה בכיוון ויצירת רצף נכון, בדרך חוויתית ומשעשעת.

המטרה היא להעשיר את עולמו של הילד בדרך נעימה ומהנה, שתבטיח מוטיבציה ללמידה ושיתוף פעולה מצידו.

התוכנה בנויה בצורה מרהיבה, צבעונית ובהירה המאפשרת לילד וגם להורה הנאה ולמידה ומבטיחה מעבר קל לבית הספר.