Subscribe to our newsletter:

BREAST TEST

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

App with instructions for appropriate breast self-exam. Trust your hands!

Application with instructions for regular and appropriate breast self-exam. Trust your hands!

Proper and regular breast self-examination is crucial for the detection of early changes in breasts, which could indicate even cancer. Breasts should be carefully examined 7 to 10 days after the start of your period, or if you don’t have it, at select day of the month. Application with reminder and clear instructions helps to perform self-examination regularly and properly.

Navodila za redno in pravilno samopregledovanje dojk. Zaupaj svojim rokam!

Redno in pravilno samopregledovanje dojk je ključno za odkrivanje zgodnjih sprememb v in na dojkah, tudi rakavih. Dojke si je potrebno natančno pregledati 7. do 10. dan po začetku menstruacije oziroma na izbran dan v mesecu, če ženska menstruacije nima. Aplikacija s pomočjo opomnika in slikovnega prikaza postopka po korakih pomaga pri rednem in pravilnem izvajanju samopregleda dojk.

Aplikácia pre správne a pravidelné samovyšetrenie prsníkov. Dôverujte svojim rukám!

Správne a pravidelné samovyšetrenie prsníkov je veľmi dôležité na zachytenie včasných zmien, ktoré môžu poukazovať dokonca i na rakovinu. Prsníky sa majú dôkladne vyšetrovať 7 až 10 dní od začiatku menštruácie alebo vo vybraný deň v mesiaci, ak nemáte menštruáciu. Aplikácia s možnosťou nastavenia pripomienky a jednoduchými radami ako vykonať samovyšetrenie správne a pravidelne.
...