Subscribe to our newsletter:

หลวงตามหาบัว

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • News
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้น เพื่อสาธารณะกุศล

มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความปรารถนาในธรรมสามารถเข้าถึงธรรมะและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านการถ่ายทอดของหลวงตามหาบัว (พระธรรมวิสุทธิมงคล) แล้วสามารถน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข่าวสารและกิจกรรมของวัดป่าบ้านตาดได้โดยง่าย

แอพพลิเคชั่นวัดวัดป่าบ้านตาด ได้รวบรวมหลักธรรมคำสอน, ข่าวสารและกิจกรรมของทางวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ทันสมัย เหมาะกับในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เมนูหลักได้แก่ เมนูประวัติหลวงตามหาบัวและวัด, ข่าวสารและกิจกรรม, ธรรมหลวงตา

ที่อยู่ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี