Subscribe to our newsletter:

Omaha Hi/Lo

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Card
  • Casino
I want this app
Download from AppStore

Omaha Hi/Lo (also called "Omaha High Low", “Omaha H/L”, “Omaha/8” or "Omaha 8-or-better") has become a hugely popular game around the world. Each player in an Omaha Hi/Lo game is dealt four private cards ("hole cards") that belong only to that player. Five community cards are dealt face-up on the "board". All players use exactly two cards from their four hole cards in conjunction with exactly three cards from the board to make the best five-card poker hand possible. These cards are divided between the best hand for high and the best hand for low - hence the name, Omaha Hi/Lo.
----------------------------------------------------
Omaha Hi/Lo poker kế thừa từ Omaha poker, hiện đang thống trị tại các sàn poker online cũng như offline, phát triển lên mức cao hơn để cảm nhận rõ sự hấp dẫn của trí tuệ và may mắn cho mỗi lần nhận đủ 5 quân bài. Luật chơi khá đơn giản nhưng không quá đơn giản để có thể thắng được ở vòng cuối cùng, người chơi luôn phải cân nhắc để tính toán trên từng vòng chơi. Hãy chơi và cùng thử thách với một loại hình game quốc tế.