Subscribe to our newsletter:

Dialog Comai

Free
iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Dialog Bas/Comai inspirerar och motiverar till samtal. Dialog underlättar och förtydligar val. Dialog Bas/Comai är en modern kommunikationsplattform för direktkommunikation mellan användare och anhörig eller stödperson. Dialog Bas/Comai är inspirerad av metoden samtalsmatta (talking mats). ***************** För att prova kostnadsfritt, kontakta Comai på support@comai.se eller telefon 0498-410 995 ***************** Dialog Comai består av två delar: * Dialog Bas är applikationen. * Dialog Admin är ett webbgränssnitt för att anpassa Dialog Bas på distans i realtid. Dialog Comai ger möjligheten att skapa en dialog på ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av brickor. Förutom de medföljande brickorna kan användaren skapa egna brickor genom bilder/foton, kartor, rita, skriva text eller använda Widgitsymboler. Alla brickor i programmet kan kategoriseras efter individuellt behov. Alla konversationer kan sparas och skickas via e-post. Dialog Bas/Comai har flertalet inställningar. Bland annat olika färgteman för ökad tydlighet. Det finns också svensk talsyntes från Acapela, med manlig och kvinnlig röst. Dialog Comai bidrar till att skapa ett ökat sammanhang genom att användaren skapar egna symbol-brickor.