Subscribe to our newsletter:

Bokstavsskolan

Free
iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

★ Bokstavsskolan tränar bokstävernas form och skrivriktning. ★ Innehållet, inklusive bokstävernas form och skrivriktning, är utarbetat av erfarna lärare. Bokstavsskolan ger möjlighet för: ----------------------------- • att träna skrivvägarna • att skriva självständigt efter skrivprickar • att skriva fritt • att lära bokstävernas placering i bokstavshuset • att träna äga/hand koordination • att träna fin motorik Appen bygger på 4 nivåer: 1. Former 2. Bokstäver 3. Alfabetet 4. Skriva själv FÖRFARANDE: ------------- Det är viktigt att barnet arbetar i kronologisk ordning. Starta därför med Former. Först när barnet kan formerna, så arbeta vidare med bokstäverna. När barnet kan bokstäverna, arbeta då vidare med att sätta ihop alfabetet. Slutligen kan barnet applicera hela träningen på nivå 4: "Skriv själv". Denna nivå är det slutgiltiga målet för barnet. Den innehåller ett bokstavshus, där barnet kan skriva helt fritt. Här är alltså en möjlighet för att visa att undervisningen har burit frukt. Be t.ex. barnet att skriva en eller flera bokstäver och ta en bild på det. Kameraknappen i programmet sparar automatiskt en bild i foto albumet. Härefter kan barnen i sin tur visa deras bilder för varandra. 1. FORMER ---------- Här ska barnet lära sig de gemensamma former, som ligger till grund för att kunna skriva bokstäverna. Barnet tränar öga/hand koordination och fin motorik, när de enkla formerna ska skrivas. I bonusrundan ska barnet visa att denne kan känna igen formerna. 2. BOKSTÄVER ------------- Varje bokstav visas i ett bokstavshus. Träningen och inlärningen sker på följande sätt: 1. Barnet skriver en bokstav, medan skrivvägen visas.. 2. Barnet skriver en bokstav, utan att skrivvägen visas. 3. Bonusnivå - där barnet ska känna igen bokstaven. 3. ALFABETET ------------ Det visas små sekvenser av bokstäver på skärmen, där en bokstav har utelämnats. Det är nu upp till barnet att sätta in den korrekta bokstaven i sekvensen. * Vokaler är röda, och konsonanter är blå. * Bonusnivå - där hela alfabetet ska sorteras. 4. SKRIV SJÄLV ------------- Nu har barnet tränat och lärt sig former, bokstäver och alfabetet. Det är nu tid till att skriva helt fritt! Denna nivå innehåller ett bokstavshus, där barnet kan skriva fritt och öva sig på att sätta ihop bokstäverna till ord. Nu har barnet tränat och lärt sig former, bokstäver och alfabetet. Det är nu tid till att skriva helt fritt! Denna nivå innehåller ett bokstavshus, där barnet kan skriva fritt och öva sig på att sätta ihop bokstäverna till ord.