Subscribe to our newsletter:

Waterwin

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

De waterwinplaatsen app voor iPad en iPhone biedt gebruikers van de app een snelle manier om brandweer eenheden in staat te stellen de dichtstbijzijnde brandkraan/waterwinplaats te vinden.

Deze app is een groot succes gebleken in andere landen waar deze grootschalig gebruikt wordt door brandweer eenheden. Speciaal voor de Nederlandse situatie heeft Falck deze app laten aanpassen.

DEZE APP BEVAT VANUIT ZICH ZELF ENKEL DEMONSTRATIE DATA OVER DE WATERWINPLAATSEN IN NEDERLAND. DEZE KUNNEN DOOR UZELF OF DOOR FALCK VOOR U WORDEN TOEGEVOEGD .

Met behulp van de ingebouwde GPS en het elektronisch kompas op de iPhone of iPad 3G, bepaalt de app uw locatie en navigeert de app u naar de dichtstbijzijnde waterwinplaats. De actuele waterwinplaatsen worden automatisch gesynchroniseerd vanaf het web of de bijbehorende cloud gehost database.

Deze app biedt de gebruiker meer informatie dan enkel de locatie van de waterwinplaatsen. Aanvullende gegevens, zoals diameter, capaciteit en beheerder (unieke code) worden gekoppeld aan elke waterwinplaats en getoond aan de gebruiker van de app.

De gebruiker kan de app gratis downloaden en verrijken met eigen data. Op uw verzoek kan Falck de data hosten in een geautoriseerde omgeving waardoor de app data uitsluitend gebruikt kan worden voor publieke- dan wel bedrijfsmatige doeleinden.

In geval van problemen met de app of de conversie van de onderliggende gegevens kan contact opgenomen worden met Falck.

Deze toepassing wordt gebruikt als een hulpmiddel. Deze applicatie is bedoeld als aanvulling op bestaande informatie over waterwinplaatsen en is afhankelijk van de actualiteit en volledigheid van de gegevens die aan Falck worden aangeleverd.

Falck en de bouwer van deze applicatie accepteren geen claims met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie in dit document, noch voor de juistheid van uitlezingen uit het apparaat GPS en het intrinsieke kompas. Falck en de bouwer van deze toepassing zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en / of schade aan personen of zaken die voortvloeien uit het gebruik van deze toepassing dan wel de onderliggende data.

Het is de verantwoordelijk van de gebruiker die de app heeft gedownload om de juistheid van de gebruikte gegevens en de juistheid van de ontvangen feedback van de toepassing te controleren. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de eigen daden en het gebruik van de applicatie.