Subscribe to our newsletter:

Duoi Hinh Pro

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Puzzle
  • Word
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng đuổi hình bắt chữ giao diện mới, chơi trên được nhiều thiết bị iPhone, iPod, iPad, Retina, iOS6, iPhone 5

★ Giao diện hấp dẫn ★
- Ảnh MC Xuân Bắc
- Tính thời gian hoặc không tính thời gian
- Bảng điểm lưu lại điểm qua các lần chơi
- Nhạc nền sống động
- Đối với iPad có thể xoay ngang và dọc

★ Chia sẻ trên FaceBook nhờ trợ giúp tức thì ★