Subscribe to our newsletter:

SongIndex

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

SongIndex: ứng dụng tìm kiếm bài hát tiện lợi cho các các loại đầu máy Karaoke: Sonca, Arirang, Đông Hải, Việt KTV.
Tính năng của ứng dụng:
- Chế độ tìm kiếm bài hát thông minh theo chữ cái đầu hoặc tên đầy đủ của bài hát.
- Hỗ trợ tìm kiếm bài hát của các loại đầu máy karaoke phổ biến hiện nay: Sonca, Arirang, Đông Hải, Việt KTV.
- Thoả sức hát “mộc” với tính năng xem lời bài hát offline.
- Chọn nhanh các bài hát “ruột” của bạn với chức năng bài hát yêu thích.
- Tự động cập nhật bổ sung các bài hát mới.
- Hỗ trợ cho cả iPod, iPhone và iPad với hệ điều hành iOS 4.3 trở lên.

*** Thông tin liên hệ:
Email: CloudKaraoke@sonca.com.vn
ĐT: (08) 39107612