Subscribe to our newsletter:

Türk Nöroloji Derneği

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Türk Nöroloji Derneği iPhone Uygulaması.

Duyurular, eğitim, dernek bilgileri ve kongreler ile ilgili birçok bilgiye telefonunuzdan ulaşın.

Derneğin Amacı ve Çalışma Alanları

a) Ülkemizdeki nörolojik hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak

b) Bu konuda çalışan nörologları, çocuk nörologlarını, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi rehabilitasyon, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları uzmanlarını ve psikolog, fizyoterapist, işitme ve konuşma uzmanı, hemşire ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak

c) Nöroloji kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak

d) Bu konuda çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek

e) Uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunma

f) Nöroloji alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, tıp öğrencilerine, nöroloji uzmanlık öğrencilerine ve nöroloji uzmanlarına eğitim desteği, burs ve ödüller vermek