Subscribe to our newsletter:

Felanmälan Södertälje kommun

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Applikationen är ett verktyg som gör det lättare för dig att påverka din vardag. Du kan helt enkelt skapa felanmälningar, vilka automatiskt skickas till kommunens ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering.

Du kan göra felanmälan av t ex hål i gatan, klotter, nedfallna träd, trasig gatubelysning etc. Du kan också bifoga ett foto för att komplettera din anmälan.

Du som anmälare kan välja att få återkoppling via e-post. Du kan på så sätt följa ärendets gång, från att det mottas till det åtgärdas.

Tack för att du laddar ner denna app och hjälper oss att kunna åtgärda fel i vår kommun!