How Do You Them Apps?
News & Reviews

e-pity 2012

Free
iPad
Genres:
I want this app
Download from AppStore
Add to Watchlist

e-pity 2012 to darmowy program do wypełniania deklaracji podatkowych PIT. Aplikacja umożliwia wypełnienie PIT-a w wygodnym kreatorze, który prowadzi podatnika „za rękę”, a dla osób bardziej zaawansowanych w formie aktywnych deklaracji. Wypełnionego PIT-a można wysłać do systemu e-deklaracje.gov.pl lub wydrukować.
Program posiada otwartą listę OPP i umożliwia przekazanie 1% podatku dowolnej organizacji.
Aplikacja automatycznie weryfikuje poprawność kwot i pilnuje limitów odliczeń. W przypadku wysyłki elektronicznej Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) można odebrać na adres e-mail lub z poziomu aplikacji.
W programie e-pity można wypełnić deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, NIP-7, ZAP-3 (dawniej NIP-3). Wszystkie deklaracje są aktualne na dzień 1.01.2013 r.
Aplikacja jest darmowa i nie posiada limitu wypełnionych deklaracji PIT.
Wprowadzane dane są w pełni bezpieczne i pozostają na urządzeniu użytkownika.
e-pity to pierwsza polska aplikacja do wypełniania PIT-ów na urządzenia mobilne z systemem iOS. Program jest dostęony także w wersji na na innych platformach. Aplikacja jest także dostępna w wersji on-line.
Dodatkowe informacje na www.e-pity.pl
Kontakt: e-file sp. z o.o. | ul. Jeziorańska 12, (60-461) Poznań
telefon serwisowy (aplikacja): 0048 61 307 17 77 (08:00 - 16:00)
telefon awaryjny: 0048 883 784 626 (16:00 - 20:00)
e-mail serwisowy: serwis@e-file.pl
e-mail: biuro@e-file.pl | www.e-file.pl

CO NOWEGO:
e-pity 2012 to:
•wszystkie aktualne formularze PIT do rozliczenia podatku dochodowego za 2012 r;.
•bezpieczne wypełnianie i e-wysyłka PIT-ów do programu e-Deklaracje.gov.pl lub wydruk;
•Twój PIT w 5 minut;
•kreator lub aktywne deklaracje – wybierz, co dla Ciebie wygodniejsze;
•automatyczny weryfikator czuwa nad poprawnością Twojego PIT-a;
•bez limitu podatników oraz ilości deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-36L;
•Twój 1% dla dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego – w uproszczonym formularzu OPP wybierasz z listy lub wpisujesz własną fundację lub stowarzyszenie;
Nowości w e-pity 2012:
•w formularzu PIT/O dodano pola związane z odliczeniem wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE);
•zmieniono formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 w związku ze zmianą sposobu obliczania zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 p. 1-3 ustawy;
•w formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 dodano pola informacji o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art.45 ust.3c ustawy;
•możliwość odebrania UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) na maila (nie trzeba czekać i sprawdzać w programie, choć możliwość odebrania UPO w programie nadal istnieje);
•ułatwiono wysyłanie e-deklaracji;
•program zawiera formularz czynnego żalu dla osób, które nie złożą w terminie deklaracji PIT.