Subscribe to our newsletter:

QR SKANER

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Dzięki aplikacji skanującej QR-kody w bardzo szybki i precyzyjny sposób przy użyciu aparatu telefonu możesz zeskanować kody jedno i dwu wymiarowe. Aplikacja zeskanuje i rozpozna informacje zawarte w kodach kreskowych.

Co to jest QR-kod?
Jest to kod modularny i stałowymiarowy umożliwiający zakodowanie znaków i symboli określonych przez użytkownika.

Jak używać:
Aplikacja rozpoznaje kody dzięki auto-focusowi znajdującym się w aparacie smartfonu. Trzymaj aparat około 10c nad powierzchnią widniejącego kodu. Po jego rozpoznaniu nastąpi przekierowanie do zawartego w nim tekstu.


W zależności od ustawień języka urządzenia, aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych:
- polski,
- angielski.

Aplikacja zawiera historię zeskanowanych kodów.
Po zeskanowaniu kodu (na ekranie głównym) lub po wybraniu elementu w historii możemy:
- przesłać odczytane dane SMS-em,
- otworzyć w przeglądarce internetowej,
- wysłać e-mailem,
- skopiować tekst do schowka.


ENGLISH:

With this application quickly and efficiently can read data stored in the form of code QRCode and Barcode.
Just have to point the device camera at the code and after a while will show you the data saved in it.
The interface is simple and intuitive, so you should not have problems of user applications.
Depending on the language setting device, the application is available in two languages​​:
- Polish,
- English.

Application contains a history of scanned codes.
After scanning the code (on the home screen), or when you select an item in the history, we can:
- Send the read data via SMS,
- Open in the web browser,
- Send an e-mail,
- Copy text to the clipboard.