Subscribe to our newsletter:

iTudien - Từ điển Anh Việt

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

iTudien is a comprehensive dictionary with more than 1 millions entries and allow to take beautiful sticky notes of important words, It also support translate words and phrases between 64 languages using Google Translate

► FEATURES:

+ Offline dictionary

• English - Vietnamese 400,000 entries

• Vietnamese - English 350,000 entries

• WordNet 3.0: 200,000 entries and thesaurus

+ Beautiful stickies to take note your important words.

+ Offline audio pronunciation (english)

+ Online audio pronunciation words or phrases for 24 languages

+ Support caches for offline browsing of online content (description, audio pronunciation)

+ One tap to lookup word in the definition screen

+ Search in other dictionary if words not found.

+ Star your favorite translations for quick access even when you’re offline

+ Access your translation history even when you’re offline

+ Google Translate text between 64 languages: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kannada, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yiddish

+ Support for iPod, iPhone, iPhone 5, iPad, iOS 5+ with retina display.

----

iTudien là bộ từ điển Anh Việt với thư viện từ phong phú hơn 1 triệu từ có hỗ trợ phát âm chất lượng cao sẽ hỗ trợ bạn tích cực trong việc học và dịch tiếng anh. Ngoài ra iTudien còn hỗ trợ dịch cả văn bản và phát âm qua lại 64 ngôn ngữ với google translate.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA TỪ ĐIỂN

+Từ điển offline

• Tra từ Anh - Việt với gần 400.000

• Tra từ Việt- Anh với 350.000

• Tra từ WordNet 200,000 mục từ, với hơn 20,000 từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

+ Hỗ trợ dịch một từ hoặc cả văn bản dùng google translate với 64 ngôn ngữ, trong đó 24 ngôn ngữ có phát âm: Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Kannada, Korean, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yiddish

+ Sticky Notes

• Nhiều mẫu sticky đẹp

• Cho phép chỉnh phông chữ, màu phù hợp sở thích

• Sticky được lưu cùng với từ đã tra giúp dễ dàng truy cập

+ Tính năng khác của từ điển

• Đánh dấu những từ yêu thích đã tra

• Lịch sử tra từ

• Xem và nghe phát âm lại những từ đã tra offine với từ điển online

• Cho phép tra qua lại giữa các từ điển với một thao tác (rất hữu ích trong trường hợp từ không tìm thấy trong từ điển hiện tại)

• Tuỳ chỉnh giao diện phông nền