Subscribe to our newsletter:

Maa-ameti WMS kaart

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Kõigil ei ole alati võimalik minna Eestimaa ilu lennukiga õhust nautima. Siin tulevad appi Maa-ameti avalikud ortofotod. Maa-ameti ortofotodelt ja kaartidelt saab alati kõige täpsemad andmed ning visuaalse ettekujutuse Eestimaast – seda kinnitab ka asjaolu, et muuhulgas on Maa-ameti ortofotod võrreldes muude kogu Eestit õhust kajastavate kaarditeenustega parima lahutusvõimega. Maa-ameti poolt pakutavate kaarditeenuste valik on lai ning need on abiks nii erinevate valdkondade spetsialistidele kui ka tavakasutajale, kes vajab Maa-ameti kaarte abiks mõne spetsiifilise ülesande lahendamisel või lihtsalt meelelahutuslikul eesmärgil. Näiteks saab ajalooliste kaartide abil vaadata, milline oli Sinu kodukoha kaart mitukümmend aastat tagasi, maapinna reljeefkaardilt saab aga uurida Eesti huvitavaid ning mitmekesiseid pinnavorme.

Maa-ameti avalik WMS (Web Map Service) teenus võimaldab käesoleva rakenduse abil kaarditeenuseid ka Apple nutiseadmetes kuvada. Tegu on ainsa Apple iPhone ja iPad seadmetel töötava vahendiga, mis on loodud spetsiaalselt nelja erineva Maa-ameti WMS kaarditeenuse kasutamiseks.

Hetkel vahendab rakendus järgnevaid WMS kaarte:
- Aluskaart
- Tavakaart
- Fotokaart
- Ajaloolised kaardid

Tavakaart ning kasutaja asukoha kuvamine on käesolevas rakenduses tasuta kasutatavad. Ülejäänud kaarditeenuste kasutamiseks tuleks osta vastavad õigused rakenduse poest. Nimetatud õiguste soetamisega kaasneb ka võimalus teostada aadressiotsingut. Otsida saab viie erineva objektitüübi hulgast, milleks on haldus- ja asustusüksused, liikluspinnad (näiteks tänavad), väikekohad (näiteks suvilaühistud), katastriüksused ning hooned. Muuhulgas on võimalik otsida katastriüksuse tunnuse järgi.


Külasta veebilehekülge www.vinnakas.com/et, et vaadata tutvustavat videot.

Kuna WMS teenuse struktuur on suhteliselt keeruline, soovitame peale rakenduse allalaadimist lugeda esmalt rakenduse kasutusjuhendit.