Subscribe to our newsletter:

AKList - Ariang Karaoke List

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

AKList giúp tìm kiếm mã và lời bài hát karaoke cho các đầu Ariang gần 8000 bài hát tiếng Việt và 4000 bài hát tiếng anh, được cập nhập đến Vol 53 mới nhất.

► TÍNH NĂNG:

+ Bài hát

• Tiếng Việt 8000 bài

• Tiếng Anh 4000 bài

• Lời bài hát tiếng Việt 8000 bài

+ Tìm kiếm

• Tiếng việt không dấu tiêu đề bài hát

- Ví dụ: kiep phong ba => kiếp phong ba

• Tìm kiếm trong lời bài hát

• Tìm kiếm bằng từ viết tắt

- Ví dụ: kpb => kiếp phong ba, ug => ước gì

• Lưu lịch sử tìm kiếm cho 500 bài hát vừa tra

+ Đánh dấu yêu thích cho bài hát

+ Hỗ trợ iPod, iPhone, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad, iOS 5+ với màn hình Retina.