Subscribe to our newsletter:

Ffion

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Meet Ffion – she’s friendly and fun! 
She loves you to talk to her and will repeat what you say in her own inimitable voice.

Fun for everyone, this app has been developed to encourage vocalisation and speech in children with special communication needs.

Children will love talking to Ffion – she always rewards them by repeating what they say.

But that’s not all – see what happens when she kicks the ball, wears the knitted headphones and claps her hands. These features encourage the development of motor skills in all children – with or without special needs.

You can play notes on her rainbowxylo and what’s more – she always says “hello”!

Hours of learning through simple fun.

---

Dyma Ffion – mae hi’n ffrind da! Mae hi wrth ei bodd pan fyddwch yn siarad efo hi. Gymaint nes y bydd hi’n ailadrodd popet fyddwch chi’n ei ddweud yn ei llais arbennig!

Mae’r gem yma’n hwyl i bawb – ac wedi ei datblygu yn arbennig i ddatblygu llais a siarad mewn plant a chanddyn nhw anghenion cyfathrebu arbennig.

Bydd plantos yn dwli ar siarad efo Ffion – eu gwobr bob tro fydd ei chlywed yn ailadrodd beth maen nhw’n ei ddweud.

Ond nid dyna’r cyfan – beth sy’n digwydd pan fydd hi’n cicio’r bel, yn gwisgo’r clustffonau ac yn curo’i dwylo? Bydd y nodweddion hyn yn datblygu sgiliau symud bob plentyn gyda neu heb anghenion arbennig.

Gallwch chwarae cerddoriaeth ar y Xylolliwgar a bydd Ffion bob amser yn dweud “Helo” clen.

Oriau o ddysgu drwy gael hwyl!