Subscribe to our newsletter:

LYS TÜRKÇE

$3.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

LYS sınavı için uygulamamızı özel olarak hazırladık. Türkçe uzmanları ile Türkçe'yi tüm detayları ile ele aldık. Uygulamamızda konular öz olarak ele alınmış olup, gereksiz detaylardan kaçınılmıştır. Her konu örneklerle desteklenmiştir.

IPad, IPhone ve IPod Touch için özel olarak hazırlanıp, tasarlanan uygulamamız ile düzenli olarak çalışıldığında sizin ve çocuklarınızın Türkçe başarısı hayal ettiğiniz noktalara çıkacak.

Uygulamada bulunan oyun düzenli olarak oynandığında dikkat, zeka ve konsantrasyon yetilerinin gelişimi sizi şaşırtacak !

Flash Hafıza bağımlılık yapan bir oyundur; Oyunun size gösterdiği renkleri her seferinde tekrar edeceksiniz, her başarılı tur sonununda, App oyuna yeni bir renk daha katacak ve oyun sizin renkleri doğru olarak takip edebildiğiniz sürece devam edecek.

Birkez alındığında hem IPad hem IPhone hemde IPod Touch ta rahatlıkla kullanabileceksiniz.


Konular:

-Türkçeyi öğreniyorum
-Ses bilgisi
-Alfabemiz
-Ünlü Sesler(a e i ı o ö u ü)
-Ünsüz ( sessiz) Harfler
-Sessiz harflerin özellikleri
-Hece ve özellikleri
-Ses olayları
-Ünlü ( sesli )düşmesi
-Ünlü ( sesli) Daralması
-Ünsüz ( sessiz ) Yumuşaması
-Ünsüz (Sessiz) Sertleşmesi ,Benzeşme
-Ünsüz Düşmesi
-Kaynaşma
-Ulama
-Kelime Yapısı
-Ek
-Yapım eki
-Çekim ekleri
-Birleşik Sözcük
-Sözcükte Anlam
-Gerçek anlam
-Mecaz anlam
-Terim anlam
-Sözcükte Anlam İlişkisi
-Eşanlamlı sözcükler
-Zıt Anlamlı (Karşıt) Sözcükler
-Eşsesli (Sesteş) sözcükler
-İsim(Ad)
-İsim tamlamaları
-Belirtili İsim Tamlaması
-Belirtisiz İsim Tamlaması
-Zincirleme İsim Tamlaması
-ZAMİRLER (ADILLAR)
-Kişi Zamiri
-İŞARET ZAMİRİ
-Belgisiz Zamirler
-Soru zamiri
-İlgi zamiri
-İyelik zamiri
-SIFAT(ÖNAD)
-Niteleme Sıfatı
-Belirtme Sıfatları
-İşaret Sıfatı
-Sayı Sıfatı
-Belgisiz Sıfat
-Soru Sıfatı
-Ünvan Sıfatı
-Pekiştirme Sıfatı
-EDATLAR(İLGEÇLER)
-Bağlaçlar
-Ünlemler
-Zarflar (belirteçler)
-Durum Zarfı
-Zaman Zarfı
-Yer -Yön Zarfı
-Miktar Zarfı
-Soru Zarfı
-Eylemler(fiiller)
-Eylemde Kip ve Kişi Ekleri
-Geçmiş Zaman
-Görülen geçmiş Zaman
-Öğrenilen geçmiş Zaman
-Şimdiki Zaman
-Geniş Zaman
-Gelecek Zaman
-Gereklilik Kipi
-Şart Kipi
-İstekkipi
-Emir kipi-
-Görülen Geçmiş Zaman
-Öğrenilen Geçmiş Zaman
-Gelecek Zaman
-Şart Kipi
-İstek Kipi
-Emir Kipi
-Birleşik zamanlı eylemler
-Hikaye Birleşik Zaman Çekimi
-Rivayet Birleşik Zaman Çekimi
-Şartlı Birleşik Zaman Çekimi
-Ek eylem
-Ek Eylemin Görülen Geçmiş Zamanı
-Ek Eylemin Öğrenilen Geçmiş Zamanı
-Ek Eylemin Geniş Zamanı
-Ek Eylemin Şartı
-EYLEMDE ÇATI
-Öznesine Göre Eylem Çatısı
-Edilgen Eylem
-Nesnesine Göre Eylem Çatısı
-Geçişli Eylem
-Geçişsiz Eylem
-Cümle ve cümlenin ögeleri
-Yüklem
-Özne
-Yardımcı Ögeler
-Nesne
-Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç)
-Zarf tamlayıcısı
-Cümlede ögelerin dizilişi
-Özne-yüklem uyumu
-Anlamına göre cümleler
-Soru Cümlesi-Sözde Soru Cümlesi
-Yapısına göre eylemler
-Basit Yapılı Eylemler
-Türemiş Yapılı Eylemler
-Yapım Eki
-Birleşik yapılı eylemler
-Kurallı Birleşik Eylemler
-Yeterlik eylemi
-Tezlik
-Sürerlik eylemi
-Yaklaşma eylemi
-Anlamca Kaynaşmış Birleşik Eylem
-İkilemeler
-Deyimler-atasözleri
---
---