Subscribe to our newsletter:

Rrromek i Rrradek

$2.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

PL:

„Rrromek i Rrradek” to logopedyczna bajka terapeutyczna w wersji multimedialnej, mająca na celu usprawnienie u dzieci wymowy głoski r.

Fabuła bajki terapeutycznej w innowacyjny sposób połączona z ćwiczeniami logopedycznymi, uatrakcyjniona o humorystyczne elementy i ciekawe animacje ma nie tylko pomóc w treningu artykulacyjnym, ale także oswoić z trudnościami, zredukować stres, podnieść samoocenę dziecka, zmotywować do wytrwałej pracy.

Zaproponowane ćwiczenia doskonalą wymowę głoski r, stymulują rozwój mowy, a także mają charakter ogólnorozwojowy: kształtują umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, postrzegania słuchowego oraz podnoszą sprawność manualną.

Książka ta może stanowić atrakcyjną formę wsparcia terapii wad wymowy - zarówno w gabinecie logopedycznym, w przedszkolu, szkole, jak i w domu.

EN:

"Rrromek and Rrradek" is a speech therapeutic story in a multimedia version, aimed at improving children’s pronunciation of the “r” sound.

Innovatively combined with logopaedic exercises and enhanced with humorous elements as well as engaging animations, the therapeutic story’s plot is not only to aid articulatory training, but also to accustom children to difficulties, reduce their stress, boost their self-esteem, and motivate them to work systematically.

The proposed exercises improve the pronunciation of the “r” sound, stimulate the development of speech, but also have a positive impact on children’s general development: they shape the ability of visual analysis and synthesis, auditory perception, and improve manual dexterity.

The book may be an attractive form of support during a speech therapy, applied in a speech therapist’s office, kindergarten, school or at home.

Read our privacy policy here: http://dodo4story.com/privacy