Subscribe to our newsletter:

go-ok

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Catalogs
I want this app
Download from AppStore

This is a unique way to monitor barrier free places! It is an original online map which provides a picture of accessible places, based on physical measurements – not based on biased judgement of objects, is for the hadicapped, elderly, parents with children ...for everyone.
Monitoring of accesibility (go-ok) gives direction to places for people with special needs. Thanks to an own account, users will be able to display "barrier free map taylored for needs of the person".
Not just this! You can also help with this app! In a simple way of adding through new objects or LOL (accessible absurdities). It shall become more useful with your help!

Jedinečný spôsob monitorovania bezbariérovosti! Nová a originálna online mapa prístupnosti, ktorá sa opiera o fyzikálne merania a nie o posudzovanie, je tvorená pre hendikepovaných, pre seniorov, pre rodičov s deťmi ...pre všetkých.
Monitoring prístupnosti (go-ok) je navigátorom prívetivých miest pre ľudí so špecifickými potrebami, kde si vďaka vlastnému profilu zobrazia „bezbariérovú mapu šitú na mieru”.
A nie len to! S touto aplikáciou môžeš aj TY pomáhať! Jednoduchým spôsobom pridávaj nové objekty alebo LOLky (bezBariérové absurdity) a vďaka Tebe bude o to viac užitočná.