Subscribe to our newsletter:

Opiekun Rodziny

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Opiekun Rodziny - bezpieczny lokalizator dla Twojej rodziny.

Innowacyjny lokalizator rodzinny, dzięki któremu dowiesz się gdzie jest dziecko, skorzystasz z komunikacji wewnątrz aplikacji i dowiesz się gdy Twoi bliscy będą wzywać pomoc.

Opiekun Rodziny to:
- lokalizacja podopiecznych korzystająca z sieci GSM oraz GPS;
- wzywanie pomocy w nagłych sytuacjach;
- komunikacja w formie wiadomości tekstowych wewnątrz aplikacji;
- automatyczne komunikaty o opuszczeniu lub dotarciu do wyznaczonej strefy;
- historia lokalizacji podopiecznego;

Więcej na stronie opiekunrodziny.pl

Aplikacja jest bezpłatna, usługę Opiekun Rodziny można testować za darmo przez 14 dni.
Opłata za 30 dni korzystania z usługi Opiekun Rodziny wynosi 6 zł brutto.

Innovative family locator, thanks to which you will know your child's location or when someone from your family calls for help, you may also communicate with your close ones.
Family Guardian gives you:
- a location of your wards using GSM network and GPS;
- a warning when someone is calling for help in emergency situations;
- communication tool in the form of text messages within the application;
- automatic notifications indicating leaving or getting to designated zone;
- location history of your ward;
You can find more on opiekunrodziny.pl

Important note:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.