Subscribe to our newsletter:

TookBook

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

[hr]

Aktivirajte najuzbudljiviju aplikaciju za čitanje - jednu od prvih eKnjižnica na svijetu. Uz uobičajene pogodnosti koje pruža eKnjiga TookBook eKnjižnica donosi sasvim novo iskustvo čitanja - aktivacijom članarine otključavate pristup atraktivnoj ponudi od preko 1000 najnovijih knjiga na hrvatskom jeziku, a tu su i knjige na engleskom, francuskom, rumunjskom, srpskom...

Uživajte u eKnjižnici i posuđujte knjige bez zakasnine, uz sve naslove uvijek dostupne i isporuku brzinom svjetlosti.

U TookBook knjižnici trenutno žive eKnjige vodećih hrvatskih izdavača:
Fraktura, Znanje, Bulaja naklada, Jesenski & Turk, Meandarmedia, Fokus, Knjigotisak, Mala zvona i drugih, kao i stranih izdavača Sheba Blake, Dexon Office, Polirom, Media Art Content...

[en]

Activate the most exciting ebook application - one of the first eLibraries in the world. Among the usual advantages of ebooks the TookBook eLibrary brings a whole new reading experience. By activating the library subscription you gain access to an attractive offer of over 1000 (and counting) of the newest titles in Croatia, including books in English, French, Romanian, Serbian,...

Enjoy the eLibrary and borrow books without overdue fees, with every title always available and just a click away.

The TookBook eLibrary currently hosts ebooks from the leading publishers in Croatia:
Fraktura, Znanje, Bulaja naklada, Jesenski & Turk, Meandarmedia, Fokus, Knjigotisak, Mala zvona, including foreign publishers Sheba Blake, Dexon Office, Polirom, Media Art Content...