Subscribe to our newsletter:

TripNorthern

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

แอพพลิเคชั่น TripNorthern เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบเช่น เชิงผจญภัย/ธรรมชาติ ที่เป็นเส้นทางแนะนำจากการไปสำรวจของทีมงานหรือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในจังจังหวัดเช่นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารหรือสภาพภูมิอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางได้อย่างสบายใจ และเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวได้ตามต้องการ โดยเป็นการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง โดยข้อมูลต่างๆนั้นเรามีถึง 400 จุด ในแต่ละจังหวัดซึ่งได้คัดเลือกมาเรียบร้อย อีกทั้งในแอพพลิเคชั่นนั้น ยังมีในส่วนของ การแสดงความคิดเห็นต่อสถานที่นั้นๆที่ได้ไปท่องเที่ยว หรือจะเป็นการส่งความสุขในรูปแบบโปสการ์ดผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทั้งในรูปแบบของอีเมล์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คเช่น Facebook และยังมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัดตลอดทั้งปีโดยสามารถดูผ่านแอพพลิเคชั่นนี้นี้ได้ทันที