Subscribe to our newsletter:

Bé Học Tiếng Anh

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Photo & Video
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng Bé Học Tiếng Anh giúp cho các bé học tốt ngoại ngữ tiếng Anh thông qua các bộ phim hoạt hình, bài hát, video của Walt Disney, BBC, Mufin …
-Pocoyo English.
-Learn English through Cartoon.
-English Early.
-Sozo Exchange.
-Basic English.
-Learn English with Ronnie!
-English Lessions with Adam.
-English Classes with Alex.
-Disney Magic English.
-Busy Beavers.
-Barney and Friends.
-Kid sentertainment.
-British Council.
-Seasame street.
-Fun English.
-Dream English Kids Songs.
-Muffin.
-Baby Einstein.
-The GiggleBellies.
Ứng dụng được cập nhật cơ sở dữ liệu liên tục với những video mới nhất dành cho bé.