Subscribe to our newsletter:

Stedenconferentie Gent 2013

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Social Networking
I want this app
Download from AppStore

De Stedenconferentie focust op het thema ‘smart citizens’.

Meer dan ooit zijn steden een kweekvijver voor sociaal-innovatieve initiatieven van inwoners die een antwoord willen bieden op maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten. Slimme, sociale en duurzame steden vormen een aantrekkelijk streefbeeld voor burgers, bestuurders en bedrijven.

Die steden, waar ook ter wereld, zijn door de Verenigde Naties aangeduid als plekken die zelf een sleutelrol te vervullen hebben op weg naar een duurzamere wereld. Vele stedelijke overheden en hun politieke verantwoordelijken beseffen dat zij het verschil kunnen maken maar ook dat dit een opdracht is die een stad niet alleen kan vervullen. Er is nood aan brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijven. Op steeds meer terreinen is de overheid niet meer als enige aan zet en wordt er in coproductie aan oplossingen gewerkt. Dat stelt ook onze politieke leiders voor grote uitdagingen:

“Sterke steden zijn energiek: er gebeurt veel, en het meeste is niet op de initiatieven van de stedelijke overheid te herleiden. Een overheid heeft echter wel een belangrijke rol bij het mogelijk maken van activiteiten die de kracht van de stad versterken en het afremmen of ontmoedigen van wat daar afbreuk aan doet. Maar welke sturingsfilosofie en rolverdeling horen daarbij?”[1]

Tijdens de Belgische Stedenconferentie op woensdag 27 november 2013 wordt er nagedacht over die veranderende rol van de overheid. Hoe gaat de Stad om met deze nieuwe samenleving van mondige burgers die niet langer wachten op het formele politieke verhaal maar zelf via coalitie aan innovatieve en creatieve oplossingen bouwen? Welke slimme oplossingen detecteren we en wat is de impact van deze nieuwe coalities op de organisatie van een stad?

[1] Hajer, Maarten & Hutzing, Hiddo, De Energieke Stad, 2012.