Subscribe to our newsletter:

M7 Addım Sayan

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Sports
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

iPhone5S vә yuxarı cihazlarda yerlәşәn M7 (motion processor) hәrәkәt prosessorunu istifadә edәrәk addımlarınızı saymağa yarayan bu tәtbiq, idman edәrkәn әn böyük kömәkçiniz olacaq.
Bu tәtbiq ilә gündәlik, aylıq vә illik olaraq neçә addım atdığınızı ölçә bilәr vә özünüzә hәdәflәr qoya bilәrsiniz. Üstәlik tәtbiqdә yerlәşәn qrafiklәrlә, hәdәfinizә nә qәdәr yaxınlaşdığınızı da hәr an tәqib etmәniz mümkündür.