Subscribe to our newsletter:

שיחון תורכי לאייפד | מלווה בקריינות ובקובצי שמע

$7.99
iPad
Genres:
  • Travel
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

האפליקציה הזו משלבת את כל היתרונות שיש בספר "רגיל", עם כל היתרונות שיש באפליקציה מתוחכמת! מצד אחד ניתן לעיין בכל הטקסטים המוצעים באופן ברור וקריא, ממש כמו בספר, מצד שני ניתן לנווט בקלות בין הפרקים והנושאים השונים, ובלחיצת כפתור ניתן להאזין לקריינות רהוטה בשפה הנלמדת (עם קריינות מלווה בעברית כמובן...) בפרקים הנבחרים. יש יותר טוב מזה?!

■ כנהוג בכל שיחוני פרולוג - צורפו לתרגום התורכי גם תעתיק עברי באותיות אדומות (כתיבת השפה התורכית באותיות עבריות) - במטרה להקל עליך בהגיית המשפט התורכי המבוקש;
■ מדריך למשתמש מפורט הכולל גם תקציר על אודות מאפייני השפה התורכית, הדקדוק וכללי ההגייה.

מטרתו של שיחון זה לשמש לך כלי תקשורת בסיסי וקל - הן בהבנה והן בדיבור - בבואך לתקשר בתורכית. בשיחון קובץ מובחר של יותר מ-2,000 מילים, ביטויים ומושגים שאותם מצאנו כשימושיים וכנחוצים ביותר לדובר העברית. השיחון חולק לנושאים הלקוחים מחיי היום-יום שלנו, ועל כן הוא מתאים לא רק לשימושו של המטייל בארץ דוברת תורכית - אלא לכל אחד או אחת המעוניינים להיות מסוגלים להבין ולהתבטא באופן בסיסי בשפה התורכית, וזאת מבלי להצטרך (בשלב זה...) להתעמק ביסודות הדקדוק והתחביר בשפה זו.
יש לזכור ששיחון אינו מילון, ועל-כן לא תמיד הוא מתיימר לתת תרגום מילולי. מטרתו של השיחון להבהיר את כוונת הדובר, ועיקרון זה מביא לכך שהתרגום התורכי אינו בהכרח התרגום המילולי, אלא מילה או ביטוי שבהקשר הניתן מקביל לו או זהה לו בכוונתו.

שיחון זה מחולק ל-11 נושאים:
■ מושגים בסיסיים
■ חברים ותעסוקה
■ דיור
■ מסעדה ואוכל
■ נסיעות וטיולים
■ תחבורה
■ בילויים ופנאי
■ קניות
■ סידורים
■ בריאות ועזרה ראשונה
■ שונות

כל נושא מחולק למספר תתי-נושאים שקצרה היריעה מלהכילם בתקציר זה.

הפרקים שהוקראו וניתן להאזין להקלטת השמע שלהם מסומנים לאורך השיחון בתחילת כל פרק או תת-פרק.

לימוד ושימוש מהנים!