Subscribe to our newsletter:

Fecic App

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

La Federació Catalana d'Indústries de la Carn (FECIC) es va crear l'any 1978, i en l'actualitat és l'Organització Empresarial que representa i defensa els interessos de les empreses del Sector Carni ubicades a Catalunya.
Actualment, FECIC agrupa a unes 200 empreses que es dediquen tant al sacrifici d'animals de les espècies: bovina, porcina, caprina i equina, com a l'especejament de les seves carns i a la transformació d'aquestes carns en productes carnis elaborats.
L'any 1997, FECIC va promoure la creació de la Fundació Privada d'Indústries de la Carn (FIC), entitat, sense ànim de lucre, que té per objectiu la millora competitiva de les empreses càrnies.
A l'aplicació trobareu informació de l'associació, les seves empreses asociades i les últimes novetats.
Els socis de la Federació a més podran accedir a les circulars, els butlletins i els resums de premsa publicats per FECIC.