Subscribe to our newsletter:

GIS34 Snerydning

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

GIS34 Snerydning er et værktøj, der rummer en række funktioner til nemt og effektivt at registrere og administrere vintertjenestens arbejde.

Værktøjet indeholder to moduler: En app til mobile enheder, der medbringes i køretøjet samt et online administrationsmiljø.

Dermed giver GIS34 Snerydning dig mulighed for at aktivere og deaktivere ruter, og samtidig se præcis, hvor mandskabet befinder sig. På den måde har du hele tiden et overblik over den samlede snerydning, hvilket sætter dig i stand til løbende at reagere på ændringer i vejr og prioriteringer.

Overblik og administration
Med GIS34s online administration er det nemt at holde overblik over vinterbekæmpelsen. Ruter kan aktiveres og deaktiveres og informationerne sendes direkte ud til i app’en til den udførende medarbejder. Arbejdet kan hele tiden følges via funktionen ”Live snerydning”, hvor det altid er muligt at få et opdateret overblik over hvilke køretøjer, der er på vejene, og hvor de befinder sig. Med det indbyggede filter- og rapportværktøj er det nemt at føre status med det udførte arbejde.

Dokumentation
GIS34 Snerydning sikrer dokumentation af kørsler, responstider og tidsforbrug, hvormed rapportfunktionen også er velegnet som faktureringsgrundlag, når der benyttes eksterne entreprenører.

Gennem systematiske registreringer af snerydningsarbejdet skabes overblik over den daglige drift, så det altid er muligt at prioritere indsatsen ud fra ressourcer og budget.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.