Subscribe to our newsletter:

VA-KOLL

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.

År 2002 och 2005 genomfördes vattenskadeundersökningar i småhus respektive flerbostadshus. Undersökningarna fick ett stort genomslag. Det blev tydligt både för myndigheter och för byggbransch vilken omfattning vattenskador verkligen har och vad skadorna beror på. Resultaten har bland annat inneburit att Boverkets byggregler för skydd mot vattenskador har skärpts och att kvalitetsarbetet för de branscher som gör tätskikt i våtrum och installationer har intensifierats. Från och med 2008 görs årliga uppföljningar av vattenskadorna.