Subscribe to our newsletter:

iASSET

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

iASSET is een beheersysteem voor de gehele openbare ruimte gekoppeld aan de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Met deze App - geschikt voor o.a. beheerders binnen gemeentes, provincies - kunnen objecten binnen het areaal uit onderstaand discipline beheerd worden;

1. Verhardingen
2. Gebouwen
3. Kunstwerken
4. Groen
5. Water
6. Meubilair
7. Verlichting
8. Riolering
9. Kabels/leidingen
10. Spoor

iAsset ondersteund alle gangbare inspectiemethodieken.