Subscribe to our newsletter:

MIIP Mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

MIIP Mobile provides access to spatial dataset services of Małopolskie Voivodeship.
Application functionality:
a.Viewing MIIP tiled services – displaying maps provided by tiled spatial data services,
b.Map window navigation – pan, zoom out, zoom in map contents,
c.Using GPS signal –registering and saving path, zoom in to current position, dynamic map pan based on change of location,
d. Search for addresses and geographical objects,
e.Line and area measurement.

Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.


Aplikacja 'MIIP Mobile' zapewnia dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z obszaru Województwa Małopolskiego.
Funkcjonalności aplikacji:
a.przeglądanie usług kafelkowanych MIIP – wyświetlanie mapy udostępnianej przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
b.nawigacja w oknie mapy – przesuwanie, pomniejszanie, powiększanie widoku mapy,
c.wykorzystanie sygnału GPS - rejestrowanie i zapisywanie trasy, zbliżanie do aktualnej lokalizacji, dynamiczne przesuwanie mapy na podstawie zmieniającej się lokalizacji,
d. wyszukiwanie adresów i obiektów geograficznych,
e.pomiary długości i powierzchni na mapie.

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.