Subscribe to our newsletter:

Xem Tướng Nốt Ruồi

Free
iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Nốt ruồi ví như cây trên núi, mô đất nơi đồng bằng. Núi có mỹ chất thì sinh cây quý để tỏ tú khí của núi. Đất tích ô thổ thì sinh những thứ qoái ác. Lý lẽ vạn vật là vậy. Đến như con người, nếu chứa chấp mỹ chất sẽ nảy ra Hắc tử (mụn ruồi) để hiển hiện điều quý, nếu mang chất dơ đục sẽ sinh "ác chí" để hiện cái tiện

Chức năng nổi bật của ứng dụng:
- Nốt ruồi trên mặt
- Nốt ruồi trên lòng bàn tay
- Nốt ruồi trên thân thể trước đàn ông
- Nốt ruồi trên thân thể sau đàn ông
- Nốt ruồi trên thân thể trước phụ nữ
- Nốt ruồi trên thân thể sau phụ nữ
- Nốt ruồi vùng kín...