Subscribe to our newsletter:

Natur- och kulturguide

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Navigation
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Välkommen till det gröna! Denna Natur och kulturguide berättar om några av Örebros finaste platser. Du kan lyssna på berättelsen om hur en soptipp förvandlades till ett naturreservat. Se teckenspråksfilmer om personer som bott här förut. Titta på bilder från förr samt bilder av fåglar och blommor samt mycket mer. 
Appen är tillgänglighetsanpassad (t.ex. synanpassad, finns teckenspråk, bildspråk, lättläst). 
Flera av stigslingorna är också anpassade fysiskt för att förenkla framkomligheten om man har en syn- eller rörelsenedsättning.