Subscribe to our newsletter:

Bezpieczny Menedżer BM

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Program Bezpieczny Menedżer Mentor S.A. adresowany jest do podmiotów leczniczych. Ma na celu stopniową identyfikację elementów zwiększających ryzyko prowadzenia działalności medycznej oraz skutkować poprawą jakości opieki nad pacjentem.

Bezpieczny Menedżer zawierająca algorytmy postępowania adresowane do członków personelu medycznego. Mają one stanowić nie tylko narzędzie edukacyjne ale również gwarantować prawidłowe reakcje pracowników szpitala na zdarzenia objęte zakresem schematów. Wdrożenie procedur postępowania prowadzi również do ujednolicenia praktyk postępowania z pacjentami w ramach różnych oddziałów szpitalnych.

Cechą charakterystyczną proponowanej aplikacji jest m.in.:
- innowacyjna forma (krótkie formy tekstowe uzupełniające tradycyjne procedury pisane),
- indywidualizacja z pełnym uwzględnieniem procedur już funkcjonujących w danej placówce medycznej,
- mobilność - dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
- aktualizacja - uwzględnienie zmieniających się przepisów,
- niwelowanie zagrożeń natury prawnej - uwzględnienie ustaw medycznych, kodeksu cywilnego oraz dorobku sądów powszechnych.


Uruchomienie i korzystanie jest możliwe po wprowadzeniu indywidualnie nadanego loginu i hasła. W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o kontakt.
kontakt Mentor S.A. : bm@mentor.pl
Rafał Biernacki, Rafał Jaworski, Krzysztof Tomaszewicz