Subscribe to our newsletter:

Luyện nghe tiếng Pháp

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Education
I want this app
Download from AppStore

- 'Luyện nghe tiếng Pháp' là ứng dụng tập hợp các bài học trong chương trình 'Hướng dẫn học tiếng Pháp' trên Đài tiếng nói Việt Nam.
- Ứng dụng phù hợp với những người đã có hiểu biết cơ bản về tiếng Pháp và muốn nâng cao kỹ năng nghe của mình.