Subscribe to our newsletter:

OfficeOne

Free
iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

1.Giới thiệu
Văn phòng Điện tử Office.One là hệ thống phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp tại đơn vị, bao gồm các nghiệp vụ: Quản lý văn bản (đến, đi, nội bộ); Quản lý trình ký văn bản; Quản lý lịch làm việc, lịch công tác; Quản lý công việc cá nhân, đơn vị; Quản lý hỗ sơ lưu trữ, Quản lý truyền thông và các nghiệp vụ quản lý hành chính khác.
Văn phòng Điện tử Office.One được xây dựng bao gồm 03 phiên bản: Office.One trên nền web, Office.One trên Mobile, Office.One trên Tablet Giúp việc truyền tải thông tin trong đơn vị được đồng nhất, nhanh chóng. Giúp việc xử lý phê duyệt văn bản, công việc kịp thời, tức thì; Đảm bảo an toàn, bảo mật và giá trị pháp ý với chữ ký số(CA) và 3G WAN
2.Lợi ích mang lại
-Đối với Doanh nghiệp
•Tăng hiệu quả công tác hành chính văn thư
•Xây dựng văn phòng không giấy tờ
•Thông tin trong đơn vị được truyền thông nhanh chóng, xử lý kịp thời, cải thiện chất lượng công việc.
•Giảm chi phí, hỗ trợ tăng cường quản trị trong đơn vị.
-Đối với người dùng
•Đối với lãnh đạo
•Nâng cao hiệu quả quản lý công việc, quản lý giữa các đơn vị.
•Hỗ trợ đánh giá năng lực xử lý công việc của nhân viên.
•Ký duyệt văn bản nhanh chóng ngay khi không ngồi tại bàn làm việc với phiên bản trên Mobile và Tablet.
•Quản lý lịch làm việc, lịch họp nhanh chóng, thuận tiện.
•Đối với nhân viên
•Giảm lưu trữ giấy tờ văn bản
•Theo dõi, tìm kiếm, trình ký, xử lý văn bản, công việc dễ dàng
•Quản lý lịch làm việc, lịch họp nhanh chóng, thuận tiện.
•Theo dõi, đánh giá công việc cá nhân.
•Cập nhật thông tin kịp thời chính xác

1.Introduction
Office.One is an electronic office software solution supporting the tasks of releasing, receving, processing documents and others administration tasks as:
•Meeting schedule management
•Workflow management
•Individual work management
•Official letters management
•Document data storage
•Internal communication management
Office One can be used in 03 platforms: Web, Mobile and Tablet that allows user to transfer files and information to each other quickly as well as to approve documents with high security and fully liable responsibility by using digital signature and 3G WAN.
2.Benefits
-Improving efficiency of working and workflow management
•Exchanging information quickly and accurately
•Shortening the work handling time
•Increasing the efficiency of office resources use
-Ensuring data safety and security
•Tight and flexible decentralization
•Allowing users to only view the official letter but being unable to save
-Saving costs
•Papers and printing
•Document storage and transportation
•Document processing time