Subscribe to our newsletter:

Cùng học tiếng Nhật

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Education
I want this app
Download from AppStore

"Cùng học tiếng Nhật" là ứng dụng tập hợp các bài học trong chương trình 'Hướng dẫn học tiếng Nhật' trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Ứng dụng phù hợp với những người muốn bắt đầu học tiếng Nhật hoặc muốn tìm hiểu văn hóa Nhật Bản.