Subscribe to our newsletter:

Bé học tiếng Anh - English for kids

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Education
I want this app
Download from AppStore

'Bé học tiếng Anh' là ứng dụng tập hợp các bài học trong chương trình 'Hướng dẫn học tiếng Anh' trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Ứng dụng giúp nâng cao khả năng tiếng Anh của bé qua các câu chuyện, các tình huống cơ bản hàng ngày.

Hãy học tiếng Anh cùng bé nào! ...