Subscribe to our newsletter:

Từ điển Hàn Việt, Việt Hàn - Korean Vietnamese Dictionary

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Đây ứng dụng từ điển Hàn Việt, Việt Hàn tốt nhất trên App Store, với dữ liệu phong phú, tổng cộng hơn 100.000 từ.

Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Hàn Việt
- Từ điển Việt Hàn

Các chức năng nổi bật:

- Hiệu năng tìm kiếm rất tốt ngay trên iPhone 3GS
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Hàn.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ.
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.

Từ điển Hàn Việt
by Juice Apps
Email: juicesapps@gmail.com