Subscribe to our newsletter:

Vinaresearch

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng làm khảo sát tích điểm, nhận ngay nhiều phần quà hấp dẫn từ cộng đồng khảo sát Vinaresearch

Chức năng:
+ Nhận được những khảo sát mới nhất
+ Tự động đăng nhập
+ Nhận thông báo từ Vinaresearch
+ Xem kết quả khảo sát
+ Đổi điểm thưởng
+ Thay đổi thông tin cá nhân