Subscribe to our newsletter:

Luyện nghe tiếng Anh

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Education
I want this app
Download from AppStore

"Luyện nghe tiếng Anh" là ứng dụng tập hợp các bài học trong chương trình 'Hướng dẫn học tiếng Anh' trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Ứng dụng phù hợp với những người đã có trình độ tiếng Anh căn bản nay muốn nâng cao kỹ năng nghe của mình để có thể tham gia các kỳ thi TOEIC, TOEFL ...