Subscribe to our newsletter:

eNetViet

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Mạng giáo dục eNetViet kết nối thông tin "Giáo viên - Học sinh - Phụ huynh", Mở ra một phương thức giao tiếp đa phương tiện mới trong giáo dục. Qua đó giúp xây dựng cộng đồng lớp học thân thiện và tuyệt vời hơn, thông tin được trao đổi kịp thời và khoảng cách được xoá bỏ.
Các tính năng eNetViet bao gồm: Tin nhắn, Thông báo nhà trường, Quản lý và chấm điểm lớp học, Sổ nhật ký giáo viên, Hoạt động lớp học, Bảng điểm, Nhật xét, và các dữ liệu giáo dục khác,...