Subscribe to our newsletter:

Facilit Helpdesk FDVU

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Helpdesk FDVU gir brukere mulighet til å enkelt melde inn behov og avvik direkte mot aktuelle bygg.

Følgende funksjoner støttes i den mobile versjonen av løsningen:
-Velg fasilitet med tekstsøk eller bruk av QR-koder
-Vis saker på fasilitet med fargeindikator for status og enkelt skille mellom åpne og lukkede saker, opprett nye saker enten hurtig uten bilde eller gjennom å ta bilde og velg sak for mer informasjon, samt redigering av tittel og beskrivelse
-Inne på saken er det en meldingsfunksjon som gjør det mulig å raskere oppdatere seg på status eller raskt få unna andre uklarheter
-Opplasting av foto på nye og eksisterende saker
-Er brukeren tildelt oppgaver vil det være mulig å se oppgaver på valgt fasilitet, velge oppgave for mer informasjon og markere oppgaver som utført
-Offline-modus

Offline-modus gjør det mulig å arbeide uten tilgang til nett.
Så lenge applikasjonen har internettforbindelse lagres alle operasjoner på serveren og blir umiddelbart synlig for andre brukere på samme kunde. Velg fasilitet du ønsker å arbeide med mens du har internettforbindelse. Tilhørende saker og oppgaver lastes ned. Du vil så kunne arbeide med disse selv om du beveger deg inn i et område uten dekning. Offline kan du opprette nye saker, se på et utvalg detaljer for saker og oppgaver, samt utføre oppgaver.
Når internettforbindelsen gjenopprettes vil dine endringer og opplastede foto synkroniseres til serveren der de lagres.