Subscribe to our newsletter:

Cùng học tiếng Trung

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Music
  • Education
I want this app
Download from AppStore

"Cùng học tiếng Trung" là ứng dụng tập hợp các bài học trong chương trình "Hướng dẫn học tiếng Trung Quốc" trên Đài tiếng nói Việt Nam.

Các bài học xoay quanh chủ đề quán ngữ thông dụng, bao gồm: các cụm từ, cấu trúc, câu thường dùng trong khẩu ngữ của người Trung Quốc và tìm hiểu về ẩm thực Trung Hoa."