Subscribe to our newsletter:

Forsvaret Rapp

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Fra Forsvaret Rapp kan du rapportere uønskede hendelser som inntreffer under utførelse av arbeid. Eksempler på dette kan være ulykker med skade på personell, materiell og miljø, tilløp til uhell, sykdom som har sin årsak i arbeidet, avvik (brudd på sivilt og militært regelverk) og forbedringsforslag som kan redusere risiko for ulykker og uønskede hendelser. Opplysningene du registrerer skal være ugradert. Forsvaret Rapp er kun for personell i tjeneste for Forsvaret. Appen er ikke ment å erstatte forsvarsinterne regler for rapportering, men fungere som et supplement, og er kun for rapportering av ugraderte opplysninger. Rapportering av sikkerhetsbrudd skal ikke rapporteres fra appen, men til lokal sikkerhetsorganisasjon i tråd med Forsvarets sikkerhetsavdeling sitt regelverk.