Subscribe to our newsletter:

黄帝内经【素问】

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

《黄帝内经》分《素问》、《灵枢》两部分,为古代医家托轩辕黄帝名之作,为医家、医学理论家联合创作,一般认为成书于春秋战国时期。在以黄帝、岐伯、雷公对话、问答的形式阐述病机病理的同时,主张不治已病,而治未病,同时主张养生、摄生、益寿、延年。是中国传统医学四大经典著作之一。
《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。
《黄帝内经》是第一部中医理论经典。
《黄帝内经》是第一部养生宝典。
《黄帝内经》是第一部关于生命的百科全书。