Subscribe to our newsletter:

SMSBrand

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

SMSBrand är en enkel app som automatiskt söker efter adresser på en karta, utifrån information som kommer i larmsms ifrån räddningscentralen.

Applikationen som finns för de två vanligaste plattformarna är endast avsedd för personal inom räddningstjänst och andra organisationer som har tillgång till utlarmning via SMS.

Registrering krävs för att få tillgång till funktionen och alla inloggningar kontrolleras manuellt.

Tillträde ges endast till användare som redan är behöriga mottagare av larmsms ifrån sin larmcentral.

* Huvudfunktionen är att visa larmadressen på kartan.
När appen öppnas så visas meddelandet och kartan kan öppnas med en markör på larmplats.

* Fördefinierade kvittensmeddelanden kan snabbt skickas.

* Vid ankomst larmplats kan statusrapport skickas via epost, Lat/Lon ifrån telefonen delas då via mail med RC för att resurser skall kunna skickas till en korrigerad plats. Detta underlättar samverkan mellan myndigheter.

* Resursräknare finns, varje användare inom en radie på 20km räknas och visas som en resurs på startsidan. Resurser visas endast som antal och visas inte på någon karta. Varje användare kan stänga av visning av sig själv som resurs i inställningar.


Logotypen i appen tillhör Södertörns brandförsvarsförbund, och används här med tillstånd av förbundet.

Denna app är inte utvecklad av förbundet, utan på eget initiativ för att stötta jourpersonal och underlätta positionering av händelser. Upphovsmannen/utvecklaren eller annan tar inget ansvar för användning eller eventuell feltolkning som kan uppkomma och kan således inte hållas ansvarig för felnavigeringar eller fördröjningar som uppkommer genom användande, eller om funktionen är begränsad eller felaktig.

Informationen skall alltid verifieras med annan kartkälla eller egen lokalkännedom före informationen används för att undvika onödig fördröjning.

Navigering som sker via smartphone med hjälp av app är endast hjälp och komplement till taxikarta eller
motsvarande information som inkommer via Räddningscentralen.