Subscribe to our newsletter:

Geometry!!

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

This application contains the basic mathematical formulas and calculates area, perimeter, volume, edges, angles.

Aplikacja zawiera podstawowe wzory matematyczne zobrazowane rysunkami. Zawarto moduły do obliczania pola, obwodu, objętości, sumy krawędzi.